<<
>>

Стаття 212/20. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму

Порушення встановленого законом порядку опублікування документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму виборчою комісією чи засобом масової інформації, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
1.
Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері виборчого та референдного процесу.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні встановленого законом (Законом України "Про вибори Президента України", Законом України "Про вибори народних депутатів України", Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", Законом України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми") порядку опублікування документів та іншої інформації, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму (склад правопорушення - формальний).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадова особа відповідної виборчої комісії чи засобу масової інформації).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 212/20. Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму:

 1. Стаття 212/9. Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації
 2. Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
 3. Стаття 212/10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму
 4. Стаття 315. Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до судового розгляду
 5. Стаття Вирішення питань, пов'язаних з підготовкою до судового розгляду
 6. Стаття 212/5. Порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави
 7. § 3. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння
 8. Стаття 211. Особливості оподаткування операцій, пов'язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
 9. Правило (Опублікування судових рішень та інших документів)
 10. Статья 5.8. Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах порядка и условий проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных изданиях
 11. Статья 5.8. Нарушение предусмотренных законодательством о выборах и референдумах порядка и условий проведения предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных изданиях (в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ)
 12. Стаття 212/15. Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії
 13. Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах
 14. Статья 5.10. Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах и референдумах (в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 94-ФЗ)
 15. Статья 141.1. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока , деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума Комментарий к статье 141.1
 16. Стаття 155/1. Порушення порядку проведення розрахунків
 17. Стаття 212/7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків
 18. Статья 5.56. Нарушение порядка и сроков представления и хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума (введена Федеральным законом от 21.07.2005 N 93-ФЗ)
 19. Стаття 212/14. Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях
 20. Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів