<<
>>

Стаття 211/1. Неявка на виклик у військовий комісаріат

Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці - тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
(Доповнено статтею 211 згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 03.04.86 р.
№ 2010-ХІ; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.06.97 р. № 308/97-ВР)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері виконання військового обов'язку і несення військової служби.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у неявці на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці (формальний склад).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - особливий (громадяни, які підлягають приписці до призовної дільниці згідно Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу").
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого чи евентуального (непрямого) умислу.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 211/1. Неявка на виклик у військовий комісаріат:

 1. Стаття 211/5. Несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати
 2. Стаття 211/4. Незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці
 3. Стаття 211/2. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць
 4. Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності
 5. Стаття 211/3. Прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку
 6. Стаття 210. Порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов'язок і військову службу
 7. Глава 11. Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід
 8. ГЛАВА ВИКЛИК СЛІДЧИМ, ПРОКУРОРОМ, СУДОВИЙ ВИКЛИК І ПРИВІД
 9. Стаття 235. Військові комісаріати
 10. Статья 211. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава Комментарий к статье 211
 11. Стаття 74. Митне оформлення військових транспортних засобів та військової техніки
 12. Статья 354. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле
 13. Статья 738. Последствия неявки заказчика за получением результата работы
 14. Статья 354. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле
 15. Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу
 16. Статья 168. Последствия неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков
 17. Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів
 18. Стаття 385. Виклик присяжних
 19. Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі
 20. Стаття 137. Зміст повістки про виклик