<<
>>

Стаття 200. Прийняття на роботу без паспорта

Прийняття посадовими особами підприємств, установ, організацій на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами,- тягне за собою накладення штрафу в розмірі від одного ДО трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Те саме порушення, допущене посадовою особою після застосування до неї протягом року заходу адміністративного стягнення за такі дії, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 11.07.95 р.
№ 296/95-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 20.06.97 р. № 390/97-ВР)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сферах праці, паспортної системи.
Безпосередній об'єкт - правила паспортної системи.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у прийнятті на роботу громадян без паспортів або з недійсними паспортами (формальний склад).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи); особливий (особи, яких вже було піддано адміністративному стягненню за аналогічне правопорушення).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 200. Прийняття на роботу без паспорта:

 1. Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения личности гражданина (паспорта) или без регистрации
 2. Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения личности гражданина (паспорта) или без регистрации
 3. Стаття 211/3. Прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку
 4. Стаття 197. Проживання без паспорта
 5. Стаття 199. Допущення проживання без паспорта
 6. Стаття 204. Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів
 7. Статья 19.16. Умышленная порча удостоверения личности гражданина (паспорта) либо утрата удостоверения личности гражданина (паспорта) по небрежности
 8. Статья 19.16. Умышленная порча удостоверения личности гражданина (паспорта) либо утрата удостоверения личности гражданина (паспорта) по небрежности
 9. Статья 19.17. Незаконное изъятие удостоверения личности гражданина (паспорта) или принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог
 10. Статья 19.17. Незаконное изъятие удостоверения личности гражданина (паспорта) или принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог
 11. Статья 200. Судебное разбирательство по делам об оспа-ривании ненормативных правовых актов, решений и действий (без-действия) органов, осуществляющих публичные полномочия, долж-ностных лиц