<<
>>

Стаття 197. Проживання без паспорта

Проживання громадян, зобов'язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним паспортом, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання чи перебування - тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 11.07.95 р.
№ 296/95-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ, від 16.04.2009 р. № 1276-VI)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини, пов'язані зі свободою пересування та вільним вибором місця проживання.
Безпосередній об'єкт - встановлений порядок реєстрації громадян за місцем проживання/перебування.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких діях:
1) проживанні без паспорта або за недійсним паспортом;
2) проживання без реєстрації місця проживання чи перебування (формальний склад).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізичні осудні особи, які досягли 16-річного віку).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 197. Проживання без паспорта:

 1. Стаття 199. Допущення проживання без паспорта
 2. Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения личности гражданина (паспорта) или без регистрации
 3. Статья 19.15. Проживание гражданина Российской Федерации без удостоверения личности гражданина (паспорта) или без регистрации
 4. Стаття 200. Прийняття на роботу без паспорта
 5. Статья 197. Фиктивное банкротство Комментарий к статье 197
 6. Статья 19.16. Умышленная порча удостоверения личности гражданина (паспорта) либо утрата удостоверения личности гражданина (паспорта) по небрежности
 7. Статья 19.16. Умышленная порча удостоверения личности гражданина (паспорта) либо утрата удостоверения личности гражданина (паспорта) по небрежности
 8. Статья 18.8. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации
 9. Статья 19.17. Незаконное изъятие удостоверения личности гражданина (паспорта) или принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог
 10. Статья 19.17. Незаконное изъятие удостоверения личности гражданина (паспорта) или принятие удостоверения личности гражданина (паспорта) в залог
 11. Обязанность гражданина иметь паспорт.
 12. Стаття 198. Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності
 13. Статья 197. Изложение решения суда
 14. § 168. Право проживания. Habitatio
 15. § 5. Місце проживання фізичної особи