<<
>>

Стаття 184/2. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків

Порушення посадовими особами порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт І дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків, для централізованого обліку- тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 184 згідно із Законом України від 24.03.98 р.
№ 210/98-ВР)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері обліку дітей.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків, для централізованого обліку (формальний склад).
Відповідно до статті 214 Сімейного кодексу України, керівники закладів, у яких перебувають діти, які можуть бути усиновлені, а також службові особи органів опіки та піклування, які мають відомості про дітей, позбавлених батьківського піклування, зобов'язані протягом семи днів подати інформацію про них до відповідних відділів та управлінь районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських, районних у містах рад.
В свою чергу районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, виконавчі комітети міських, районних у містах рад, якщо не виявилося осіб, які бажали б усиновити дитину або взяти її під опіку чи піклування, протягом одного місяця від дня надходження відомостей про них зобов'язані подати відповідну інформацію до Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Останні, якщо не виявилося осіб, які бажали б усиновити дитину або взяти її під опіку чи піклування, протягом одного місяця від дня надходження інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, передають її для централізованого обліку до Центру з усиновлення дітей при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 184/2. Порушення порядку або строків подання інформації про дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування) батьків:

 1. Стаття 214. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян
 2. Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків
 3. Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей
 4. Стаття 246. Контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку або піклування
 5. Стаття 212/7. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків
 6. Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків
 7. О.В.Шило. Правові відносини батьків та дітей, 2002
 8. 2.2. Загальна характеристика прав дітей та батьків.
 9. Розділ 2. Особисті немайнові та майнові права дітей та батьків.
 10. Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей
 11. Стаття 496. Участь у судовому розгляді представників служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах дітей
 12. Глава 13. Особисті немайнові права і обов'язки батьків та дітей
 13. Стаття 176. Права батьків та дітей щодо користування майном
 14. Стаття 175. Право спільної сумісної власності батьків і дітей