<<
>>

Стаття 166/12. Порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності

Порушення встановлених законом строків для повідомлення про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, про залишення заяви про видачу ліцензії або її колії без розгляду; порушення встановлених законом строків для оформлення ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі переоформленої ліцензії; вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії або її копії; порушений встановлених законом строків складання актів перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань ліцензування - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Видача органом ліцензування ліцензії за відсутності рішення органу ліцензування про її видачу - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені посадовою особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 166і2 згідно із Законом України від 11.01.2007 р.
№ 577-V, із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 25.06.2009 р. № 1571-УІ, від 08.09.2011 р. № 3720-VI)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері ліцензування господарської діяльності (див. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності").
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:
1) порушення встановлених законом строків для повідомлення про прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, про залишення заяви про видачу ліцензії або ЇЇ копії без розгляду; порушення встановлених законом строків для оформлення ліцензії або її копії, видачі дубліката ліцензії, видачі переоформленої ліцензії; вимагання не передбачених законодавством документів для одержання такої ліцензії або її копії; порушення встановлених законом строків складання актів перевірок щодо дотримання вимог законодавства з питань ліцензування;
2) видача органом ліцензування ліцензії за відсутності рішення органу ліцензування про її видачу.
Обидва склади - формальні.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи органів ліцензування).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так Й у формі необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 166/12. Порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності:

 1. ГЛАВА 5. ЛІЦЕНЗУВАННЯ І ПАТЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 2. § 1. Поняття і види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
 3. Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності
 4. Стаття 166/11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
 5. Кримінальна, адміністративна і дисциплінарна відповідальність за порушення гірничого законодавства: особливості відшкодування збитків, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону надр.
 6. Стаття 166/10. Порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру
 7. Стаття 178. Ліцензування діяльності митного брокера
 8. Стаття 183. Ліцензування діяльності митного перевізника
 9. Стаття 166/13. Порушення законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла
 10. Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці
 11. Розділ XIV. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери
 12. Стаття 166/9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
 13. Стаття 166/6. Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
 14. Стаття 166/5. Порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку
 15. Стаття 212/2. Порушення законодавства про державну таємницю
 16. Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю
 17. Стаття 210/1. Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
 18. Стаття 186/5. Порушення законодавства про об'єднання громадян
 19. Стаття 160. Порушення законодавства про референдум