<<
>>

Стаття 166/11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Порушення встановлених законом строків для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, вимагання не передбачених законом документів для проведення державної реєстрації - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановленого законодавством порядку пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців поштовими відправленнями - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Порушення встановленого законом порядку зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка.
Термін "поштове відправлення" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
(Доповнено статтею 166" згідно із Законом України від 11.01.2007 р. № 577-V; із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 17.03.2011 р. №3157-VI, від 07.04.2011 р. № 3205-VI)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб- підприємців (див. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців").
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:
1) порушення встановлених законом строків для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, вимагання не передбачених законом документів для проведення державної реєстрації;
2) порушення встановленого законодавством порядку пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців поштовими відправленнями;
3) порушення встановленого законом порядку зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Всі склади - формальні.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (державні реєстратори). Відповідно до ст. І ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" державний реєстратор - це посадова особа, яка відповідно до цього Закону від імені держави здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 166/11. Порушення законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців:

 1. § 4. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
 2. Глава 12. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО РОЗКРИТТЯ БАНКАМИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ, ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 3. Розділ XV. Оскарження постанови у справах про правопорушення щодо юридичних осіб, громадян чи посадових осіб
 4. Стаття 188/39. Порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів
 5. Стаття 64. Взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб
 6. Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
 7. § 2. Відповідальність юридичних і фізичних осіб за створення небезпеки
 8. Стаття 163/5. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи
 9. Стаття 119. Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків
 10. Стаття 70. Державний реєстр фізичних осіб - платників податків
 11. Екологічна правосуб'єктність і природоохоронні права й обов'язки юридичних і фізичних осіб.
 12. Стаття 67. Підстави та порядок зняття з обліку в органах державної податкової служби юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб
 13. Стаття 188/6. Невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю або створення перешкод для діяльності цих органів
 14. Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов'язань фізичних осіб у разі їх смерті або визнання безвісно відсутніми чи недієздатними, а також неповнолітніх осіб
 15. Стаття 29. Ознайомлення осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, з їхніми правами та обов'язками
 16. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.
 17. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд та її види.
 18. Стаття 166/12. Порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності
 19. Розділ VI. Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб