<<
>>

Стаття 166/10. Порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру

Порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру: неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом суб'єкта господарювання або державного адміністратора про відмову у видачі документа дозвільного характеру;
порушення дозвільним органом строків видачі документа дозвільного характеру; відмова дозвільного органу суб'єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру з підстав, не встановлених законом;
анулювання документа дозвільного характеру дозвільним органом з підстав, не встановлених законом;
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним адміністратором суб'єкта господарювання про одержання документа дозвільного характеру або про письмову відмову у видачі документа дозвільного характеру;
безпідставна відмова державного адміністратора суб'єкту господарювання у прийнятті заяви для одержання документа дозвільного характеру та документів, що долаються до неї;
видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) державним адміністратором документа дозвільного характеру не в приміщенні дозвільного центру;
видача дозвільним органом документа дозвільного характеру, необхідність одержання якого не встановлена законом, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 166,п згідно із Законом України від 06.09.2005 р.
№ 2806-ІУ; у редакції Закону України від 22.12.2011 р. № 4221-УІ)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері функціонування дозвільної систему у сфері господарської діяльності (див.
Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності").
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в порушенні вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, а саме:
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення дозвільним органом суб'єкта господарювання або державного адміністратора про відмову у видачі документа дозвільного характеру;
порушення дозвільним органом строків видачі документа дозвільного характеру;
відмова дозвільного органу суб'єкту господарювання у видачі документа дозвільного характеру з підстав, не встановлених законом;
анулювання документа дозвільного характеру дозвільним органом з підстав, не встановлених законом;
неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним адміністратором суб'єкта господарювання про одержання документа дозвільного характеру або про письмову відмову у видачі документа дозвільного характеру;
безпідставна відмова державного адміністратора суб'єкту господарювання у прийнятті заяви для одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї;
видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) державним адміністратором документа дозвільного характеру не в приміщенні дозвільного центру;
видача дозвільним органом документа дозвільного характеру, необхідність одержання якого не встановлена законом.
Всі склади - формальні.
3. Суб'єкт адміністративного проступку- спеціальний (посадові особи дозвільних органів). Відповідно до ст. 1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" дозвільні органи - це органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру. Останні - це дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 166/10. Порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру:

 1. Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
 2. Стаття 95/1. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання
 3. Стаття 166/12. Порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності
 4. Стаття 164/2. Порушення законодавства з фінансових питань
 5. Стаття 166/13. Порушення законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла
 6. Стаття 46. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством)
 7. Стаття 175. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
 8. Стаття 270. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
 9. Призупинення та припинення надрокористування за порушення вимог чинного гірничого законодавства.
 10. Стаття 271. Порушення вимог законодавства про охорону праці
 11. Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини