<<
>>

Стаття 166/5. Порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку

Порушення керівниками банків або іншими особами, які відповідно до закону можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 166 згідно із Законом України від 22.12.99 р.
№ 1342-ХІУ; у редакції Закону України від 04.10.2001 р. № 2747-ІІІ)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері банківської діяльності (див. Закони України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України").
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах: порушенні керівниками банків або іншими особами, які відповідно до закону можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України, банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку. Кожний банк є об'єктом перевірки на місці інспекторами Національного банку України чи аудиторами, призначеними Національним банком України (формальний склад).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (керівники банків; власники істотної участі у банку; особа, щодо якої є достовірна інформація про здійснення цією особою банківської діяльності без банківської ліцензії).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
5. За порушення, передбачені цією статтею та статтею 166-6 коментованого Кодексу Національний банк України накладає адміністративні штрафи у порядку, визначеному Положенням про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженим Постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 р.
за № 62/6350).
1.2. Згідно зі статтею 234-3 Кодексу Національний банк України (далі- Національний банк) розглядає справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з допущенням порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або здійсненням ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (стаття 166-5), а також порядку подання фінансової звітності, ліквідаційного балансу та ведення бухгалтерського обліку при ліквідації банку (стаття 166-6).
1.3. Від імені Національного банку розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова Національного банку та його заступники, керівники територіальних управлінь Національного банку та їх заступники (стаття 234-3).
Передбачені цим Положенням повноваження посадових осіб можуть виконуватися посадовими особами, що їх заміщають, у встановленому порядку.
Зазначені посадові особи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені статтями 166-5, 166-6 Кодексу, у межах своїх повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.
1.4. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені статтями 1665 - 166 та 188 4 Кодексу, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.
1.5. При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення посадова особа, уповноважена вирішувати справу, може звільнити порушника від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 166/5. Порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку:

 1. Стаття 99. Грошовою одиницею України є гривня. Забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави – Національного банку України.
 2. Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України.
 3. Стаття 166/7. Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку
 4. Стаття 100. Рада Національного банку України розробля основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням.
 5. Стаття 188/39. Порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів
 6. Відповідальність банку за договором банківського рахунка
 7. Стаття 164/10. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом
 8. Стаття 211. Видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку
 9. Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості
 10. Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях
 11. Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості
 12. Стаття 166/13. Порушення законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла
 13. Стаття 95/1. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання
 14. Стаття 166/9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
 15. Стаття 82/1. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів
 16. 2.3. Зберігання у банку
 17. Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом