<<
>>

Стаття 166/15. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів

Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів особою, яка не с власником цих документів, їх купівля або розміщення та інші операції з приватизаційними документами без належного дозволу - тягне за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчинені з використанням службового становища, - тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 166 згідно із Законом України від 15.11.2011 р.
№4025-VI)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері приватизації майна та обігу приватизаційних паперів (див. Закон України "Про приватизаційні папери").
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у продажі або іншій незаконній передачі приватизаційних паперів особою, яка не є власником цих документів, їх купівлі або розміщенні та інших операціях з приватизаційними документами без належного дозволу (формальний склад).
Відповідно до статті 1 Закону України "Про приватизаційні папери" приватизаційні папери - це особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.
Оскільки приватизаційні папери можуть бути лише іменними, їх продаж чи інша незаконна передача особою, що не є власником цих документів в розумінні статті 2 ЗУ "Про приватизаційні папери", автоматично утворює склад правопорушення, передбаченого цією статтею.
Більше того, відповідно до ст. 5 згадуваного Закону, приватизаційні папери не підлягають вільному обігу, а їх продаж чи відчуження іншим способом є недійсним.
Відтак, склад правопорушення, що передбачає їх незаконний продаж чи іншу незаконну передачу, є завершеним з моменту пролажу чи відповідної передачі, тож є формальним (наявність матеріальної шкоди не вимагається, оскільки будь-які спроби незаконного продажу чи передачі приватизаційних паперів є недійсними, оскільки цей факт прямо встановлений законом. Це зайвий раз підтверджується ще й тим. що згідно ч. 4 ст. 5 ЗУ "Про приватизаційні папери" будь-які угоди, укладені з використанням приватизаційних паперів для цілей, не передбачених законом, є недійсними (незалежно від того, чи були самі ці документи предметом відповідних угод). Крім того, приватизаційні папери, придбані в результаті скоєння передбаченого коментованою статтею КУАП адмінпроступку. вважаються недійсними знову ж таки остільки, оскільки про це прямо зазначено в законі.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку); особливий- ч. 2 цієї статті (особа, яку вже було піддано адміністративному стягненню за аналогічне правопорушення).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого чи непрямого умислу.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 166/15. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів:

 1. Стаття 234. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів
 2. Стаття 166/16. Незаконні дії у разі банкрутства
 3. Стаття 169. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)
 4. Стаття 186/1. Незаконні дії щодо державних нагород
 5. Стаття 388. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації
 6. Стаття 221. Незаконні дії у разі банкрутства
 7. Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення
 8. Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
 9. Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
 10. Розділ VII. Постанова за справою про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
 11. Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
 12. Розділ VI. Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
 13. Розділ XVI. Перегляд постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи за нововиявленими обставинами
 14. Стаття 313. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням
 15. Стаття Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії
 16. Стаття 163/1. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів
 17. Стаття 253. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії
 18. Стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування
 19. Стаття 166/14. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання
 20. Стаття 166/9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму