<<
>>

Стаття 166/14. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання

Подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується державне, комунальне майно або підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації, недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкта та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами,- тягне за собою накладення штрафу від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 166й згідно із Законом України від 15.11.2011 р.
№ 4025-VI)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері приватизації (див. Закони України "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" тощо).
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у поданні неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується державне, комунальне майно або підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації, недотриманні вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкта та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами (формальний склад).
3. Суб'єкт адміністративного проступку- загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 166/14. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання:

 1. Стаття 235. Недотримання особою обов’язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання
 2. § 4. Правове регулювання приватизації майна державних та комунальних підприємств у системі АПК
 3. Стаття 96. Погашення податкового боргу державних підприємств, які не підлягають приватизації, та комунальних підприємств
 4. Стаття 166. Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування
 5. Розділ XVIII. Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств
 6. § 1. Характеристика правового режиму майна державного чи комунального сільськогосподарського підприємства
 7. § 3. Цивільно-правовий статус і правовий режим майна державних та комунальних підприємств і установ
 8. § 4. Порядок утворення, реорганізації і ліквідації підприємств кооперативного і корпоративного типу та державних і комунальних сільськогосподарських підприємств
 9. Стаття 101 . Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
 10. Глава ДОГОВІР ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
 11. § 2. Особливості договору оренди державного та комунального майна
 12. Стаття 233. Незаконна приватизація державного, комунального майна
 13. § 3. Правовий режим основних, оборотних та інших фондів державних та комунальних аграрних підприємств
 14. Стаття 184/1. Неправомірне використання державного майна
 15. Стаття 165/1. Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
 16. Стаття 186/7. Недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів
 17. Стаття 197. Порушення обов’язків щодо охорони майна
 18. Стаття 193. Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї