<<
>>

Стаття 165/3. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, несвоєчасне або неповне їх повернення; несвоєчасне подання або неподання визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" відомостей, подання недостовірних відомостей про використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 165 згідно із Заковом України від 16.01.2003 р.
№ 429-ІV; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-УІ)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (див. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття").
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, несвоєчасному або неповному їх поверненні; несвоєчасному поданні або неподанні визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" відомостей, поданні недостовірних відомостей про використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (формальний склад).
Відповідно до статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" роботодавець зобов'язаний: 1) зареєструватися у виконавчій дирекції Фонду за місцем свого знаходження як платник страхових внесків у 10-денний строк з дня отримання ним свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або з дня укладення трудового договору з найманим працівником; 2) своєчасно та в повному розмірі сплачувати страхові внески: 3) надавати виконавчій дирекції Фонду відомості в установленому порядку про: прийняття на роботу працівників; заробітну плату працівників, використання робочого часу тощо: сплату страхових внесків, у тому числі застрахованими особами; ліквідацію чи реорганізацію підприємства, установи, організації, зміну юридичної адреси.
Достовірність зазначених у документах даних перевіряється виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття .
У разі їх недостовірності роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати страховику заподіяну шкоду.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи, які використовують найману працю.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у як формі умислу, так й у формі необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 165/3. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття:

  1. Стаття 165/1. Порушення законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і загальнообов'язкове державне пенсійне страхування
  2. Стаття 244/9. Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
  3. Стаття 165/5. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
  4. Стаття 165/4. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
  5. Стаття 188/23. Перешкоджання уповноваженим особам Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок
  6. Стаття 127/1. Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
  7. Стаття 212/2. Порушення законодавства про державну таємницю
  8. Стаття 212-1. Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
  9. Стаття 188/39. Порушення законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів
  10. Кримінальна, адміністративна і дисциплінарна відповідальність за порушення гірничого законодавства: особливості відшкодування збитків, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону надр.