<<
>>

Стаття 164/10. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом

Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом,- тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією металобрухту, а також грошей, отриманих від його реалізації.
(Доповнено статтею 16410 згідно із Законом України від 16.11.2000 р.
№ 2114-ІІІ)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом (див. Закони України "Про металобрухт", "Про відходи" та ін.).
Предмет посягання - металобрухт.
Відповідно до ст.1 Закону "Про металобрухт", металобрухт- це непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в порушенні законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом.
До операцій з металобрухтом належать заготівля, переробка, металургійна переробка брухту чорних і кольорових металів (ст.1 ЗУ "Про металобрухт").
Заготівля металобрухту - це діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту юридичними або фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом.
Переробка металобрухту - діяльність, пов'язана із доведенням металобрухту шляхом сортування або в разі потреби пресування, пакетування, дрібнення, різання до стану, який відповідає встановленим стандартам, нормам і правилам; вилучення металевої складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових металів і їх сплавів.
Металургійна переробка металобрухту - переплавка металобрухту в металургійних агрегатах з використанням додаткових матеріалів та особливих технологічних режимів з метою зміни структури металу, доведення його хімічного складу до параметрів, які відповідають вимогам стандартів, та отримання легованої сталі, відповідних марок кольорових металів та їх сплавів із визначеними технологічними та експлуатаційними властивостями.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни (в т.ч. громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності), так і посадові особи суб'єктів господарювання.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 164/10. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом:

 1. Стаття 213. Порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом
 2. Стаття 166/13. Порушення законодавства, що регулює фінансові механізми здійснення інвестицій у будівництво житла
 3. Стаття 164/14. Порушення законодавства про здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
 4. Стаття 166/5. Порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку
 5. Стаття 164/13. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва
 6. Стаття 164/2. Порушення законодавства з фінансових питань
 7. Стаття 164/12. Порушення бюджетного законодавства
 8. Стаття 346. Порушення порядку зберігання товарів на митних ліцензійних складах та здійснення операцій із цими товарами
 9. Стаття 82/1. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів
 10. Кримінальна, адміністративна і дисциплінарна відповідальність за порушення гірничого законодавства: особливості відшкодування збитків, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону надр.
 11. 1. Законодавство, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності
 12. 1. Законодавство, що регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності
 13. Стаття 543. Законодавство, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
 14. Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності
 15. Стаття 121. Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
 16. 2.4. Санкції за порушення антимонопольного законодавства
 17. Стаття 164/1. Порушення порядку подання декларації про доходи та ведення обліку доходів і витрат
 18. Стаття 212/2. Порушення законодавства про державну таємницю
 19. Стаття 160. Порушення законодавства про референдум
 20. Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю