<<
>>

Стаття 162/1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті

Умисне ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно віт форми власності або громадян - суб'єктів підприємницької діяльності вії повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей - тягне за собою накладення штрафу від шестисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або умисне ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, або умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або Інших матеріальних цінностей у великих розмірах - тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах,- тягнуть за собою накладення штрафу від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка.
1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими у великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності в тисячу і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту України за офіційним курсом національної валюти, визначеним Національним банком України на останній день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону).
2.
Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими в особливо великому розмірі, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності у три тисячі і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян (у перерахунку у валюту України за офіційним курсом національної валюти, визначеним Національним банком України на останній день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в іноземній валюті з-за кордону).
(Доповнено статтею 162і згідно із Законом України від 15.11.2011 р. № 4025-УІ)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері здійснення валютних операцій та валютного контролю (див. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Закони України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності").
Предмет посягання - 1) виручка в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг); 2) товари чи інші матеріальні цінності, отримані від цієї виручки.
Згідно статті 1 Декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" під виручкою в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) слід розуміти: готівкові кошти в іноземних грошових знаках у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, які перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу чи такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які введено в обіг; безготівкові кошти у грошових одиницях іноземних держав, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України, банківські метали; платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або банківських металах.
2.
Об'єктивна сторона правопорушення виражається в ухиленні від повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також умисному приховуванні будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей.
Відповідно до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" виручка в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) підлягає зарахуванню на валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 90 календарних днів (для окремих видів - 180 або 500) з дати митного оформлення (виписка вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності, - з моменту підписання актів або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - 1) службові особи підприємств, установ, організацій; 2) громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 162/1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті:

 1. Стаття 207. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
 2. Стаття 146. Наслідки ухилення від участі в експертизі
 3. Стаття 321/4. Наслідки ухилення особи від відбування громадських робіт
 4. Стаття 336. Ухилення від призову за мобілізацією
 5. Стаття 185/8. Ухилення від виконання законних вимог прокурора
 6. Стаття 389. Ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі
 7. Стаття 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
 8. Стаття 165. Ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків
 9. Стаття 335. Ухилення від призову на строкову військову службу
 10. Стаття 337. Ухилення від військового обліку або спеціальних зборів
 11. Стаття 45. Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу
 12. Стаття 193. Ухилення від реалізації вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і бойових припасів
 13. Стаття 325. Наслідки ухилення особи від відбування виправних робіт, застосованих за вчинення дрібного хуліганства
 14. Стаття 409. Ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом
 15. Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)
 16. Стаття 41/1. Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди
 17. Стаття 212-1. Ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
 18. Стаття 185/4. Злісне ухилення свідка, потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудового слідства або дізнання
 19. Стаття 188/2. Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів