<<
>>

Стаття 162/2. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, який постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності - тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, - тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 1622 згідно із Законом України від 15.11.2011 р.
№ 4025-VI)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері здійснення валютних операцій та валютного контролю (див. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"; Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття юридичними особами - резидентами України рахунків в іноземних банках, затверджене постановою Правління НБУ № 221 від 5 травня 1999 p.; Інструкція про переміщення волюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затверджена постановою Правління НБ № 283 від 12 липня 2000 p.; Положення про порядок надання фізичним особам- резидентам Укриши індивідуальних ліцензій на відкриття рахунків за межами України та розміщення на них валютних цінностей, затверджене постановою Правління НБ №431 від 2 листопада 2000 p.; Правила здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти, затверджені постановою Правління НБУ № 18 від 17 січня 2001 p.).
Безпосередній об'єкт - встановлений порядок відкриття і використання за межами України валютних рахунків резидентами України.
Предмет посягання - 1) валютні рахунки фізичних осіб- резидентів України; 2) валютні рахунки юридичних осіб, що діють на території України.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в незаконному відкритті або використанні за межами України валютних рахунків (формальний склад).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (громадяни України, які постійно проживають на території України; громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності; службові особи підприємств, установ, організацій, що діють на території України, чи інші особи, щ за їх дорученням відкрили валютний рахунок за межами України).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 162/2. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків:

  1. Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків
  2. Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю
  3. Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків
  4. Глава 41. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні
  5. Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України або особами без громадянства за межами України
  6. § 5. Порядок відкриття рахунків у банках
  7. Стаття 520. Процесуальні дії під час кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні
  8. Стаття 69. Вимоги до відкриття та закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах
  9. Стаття 189/3. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма
  10. Стаття 217. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма