<<
>>

Стаття 156/1. Порушення законодавства про захист прав споживачів

Відмова працівників торгівлі, громадського харчування та сфери послуг і громадян, які займаються підприємницькою діяльністю в цих галузях, у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів, - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Відмова особами, зазначеними у частині першій цієї статті, громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Надання виробниками або особами, зазначеними у частині першій цієї статті, недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У разі бездіяльності осіб, передбачених частиною третьою цієї статті, щодо приведення недостовірної інформації про весь товар до відповідності або повторне надання недостовірної інформації про товар протягом року з моменту стягнення - тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 156 згідно із Законом України від 15.12.93 р.
№ 3683-ХІІ; із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 23.01.97 р. № 23/97-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР. від 18.11.2003 р. № 1253-ІV, від 17.12.2009 р. № 1779-УІ)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері захисту прав споживачів (див. Господарський кодекс України, Закон України "Про захист прав споживачів" та ін.).
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в таких формах:
1) відмова у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця), у навчанні безпечного та правильного їх використання, а так само обмеження прав громадян-споживачів на перевірку якості, комплектності, ваги та ціни придбаних товарів;
2) відмова громадянину-споживачу в реалізації його права в разі придбання ним товару неналежної якості;
3) надання недостовірної інформації про продукцію, в разі якщо ця інформація не зашкодила життю, здоров'ю та майну споживача;
4) неприведення недостовірної інформації про товар до відповідності.
3. Суб'єкт адміністративного проступку - працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності в цих галузях, а також посадові особи виробників продукції (в чч. З і 4 цієї статті).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 156/1. Порушення законодавства про захист прав споживачів:

 1. Стаття 83/1. Порушення законодавства про захист рослин
 2. Стаття 247. Порушення законодавства про захист рослин
 3. Стаття 244/4. Органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів
 4. Кримінальна, адміністративна і дисциплінарна відповідальність за порушення гірничого законодавства: особливості відшкодування збитків, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону надр.
 5. Стаття 188/2. Ухилення від виконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів
 6. Розділ XIV. Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери
 7. Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці
 8. Стаття 212/2. Порушення законодавства про державну таємницю
 9. Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю
 10. Стаття 210/1. Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
 11. Стаття 160. Порушення законодавства про референдум
 12. Стаття 107/1. Порушення законодавства про племінну справу у тваринництві
 13. Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини
 14. Стаття 244* Порушення законодавства про континентальний шельф України
 15. Юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд та її види.
 16. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря.