<<
>>

Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог

Порушення правил щодо карантину тварин, інших ветеринарно-санітарних вимог, передбачених Законом України "Про ветеринарну медицину", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з епізоотіями, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб від дев'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Із змінами, внесеними згідно Із законами України від 25.02.94 p.
№ 4045-ХІІ, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ, від 21.05.2009 p. № 1386-VI)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони здоров'я населення, забезпечення ветеринарного та епізоотичного благополуччя, карантину тварин, здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю (нагляду) (див. Закон України "Про ветеринарну медицину").
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні правил щодо карантину тварин, інших ветеринарно-санітарних вимог, передбачених Законом України "Про ветеринарну медицину", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з епізоотіями (формальний склад).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 107. Порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог:

 1. Глава 9. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил
 2. Стаття 90. Порушення вимог щодо охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України
 3. Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях
 4. Стаття 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням
 5. Стаття 87. Порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин
 6. Стаття 42. Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм
 7. Статья 10.6. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил
 8. Статья 10.6. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил
 9. Правові вимоги щодо здійснення моніторингу, державного обліку, ведення кадастру тваринного світу; державний та громадський контроль у сфері охорони тваринного світу.
 10. Стаття 88/1. Порушення порядку придбання чи збуту об'єктів тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах
 11. Стаття 188/11. Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків, а так само інших законних вимог посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби