<<
>>

5. Розгляд справ про адміністративне правопорушення

5.1. Справа про адміністративне правопорушення, пов'язане з порушеннями, зазначеними в пункті 4.4 цього Положення, розглядається за місцем його вчинення в 15-денний строк з дня одержання посадовою особою, правомочною розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
Відомості про час і місце розгляду справи про адміністративне правопорушення повідомляються особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, та іншим особам, які беруть участь у розгляді справи про адміністративне правопорушення, у встановленому порядку.
5.2.
Справа про адміністративне правопорушення (статті 166-5,166-6 Кодексу) розглядається відкрито та на засадах рівності всіх громадян перед Законом.
5.3. Доказами в справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на підставі яких у визначеному Законом порядку встановлюється наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність відповідної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі протоколу про адміністративне правопорушення та пояснень особи, яка притягається ло адміністративної відповідальності, а також інших документів.
5.4. Посадова особа оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному й об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись Законом і правосвідомістю.
5.5. Якщо при розгляді справи посадова особа дійде висновку, що порушення має ознаки злочину, то вона передає матеріали прокурору, органу попереднього слідства або дізнання.
5.6. У розгляді справи про адміністративне правопорушення може брати участь адвокат. Адвокат має право ознайомлюватися з матеріалами справи, заявляти клопотання, за дорученням особи, яка його запросила, від її імені подавати скарги на рішення за справою.
Повноваження адвоката на участь у розгляді справи "освідчуються ордером, що його видає адвокатське об'єднання, або відповідною довіреністю на ведення справи.
5.7.
Посадова особа при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:
а) чи належить до його компетенції розгляд цієї справи;
б) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;
в) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце ЇЇ розгляду;
г) чи витребувано потрібні додаткові матеріали;
г) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, її законних представників, адвоката.
5.8. Розгляд справи розпочинається з представлення посадової особи, яка розглядає справу.
Посадова особа, яка розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.
5.9. Посадова особа при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна певна особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
5.10. Посадова особа, яка розглядає справу, установивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного правопорушення, подає до відповідного органу банку пропозицію про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня надходження пропозиції має бути повідомлено посадову особу, яка її подала.
5.11. Справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з створенням перешкод будь-якою особою для доступу тимчасового адміністратора або ліквідатора до банку, його активів, книг, записів, документів, здійсненням банківської діяльності без банківської ліцензії, порушенням законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, невиконання законних вимог посадових осіб Національного банку (статті 166-7, 166-8, 166-9, 18834 Кодексу), розглядаються суддями місцевих судів відповідно до статті 221 Кодексу.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме 5. Розгляд справ про адміністративне правопорушення:

 1. Глава 22. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
 2. Стаття 249. Відкритий розгляд справи про адміністративне правопорушення
 3. Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
 4. Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
 5. Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення
 6. Стаття 248. Розгляд справи про адміністративне правопорушення на засадах рівності громадян
 7. 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
 8. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
 9. 3. Справи про адміністративне правопорушення
 10. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
 11. Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
 12. 3. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення