<<
>>

Реєстрація операцій з нафтою

Реєстрація операцій з нафтою в машинних відділеннях на нафтових танкерах валовою місткістю ISO регістрових тонн і більше і на суднах місткістю 400 регістрових тонн і більше, що не є нафтовими танкерами, які виконують міжнародні рейси, здійснюється в журналі нафтових операцій ("Операції в машинному відділенні (для всіх суден)").
Реєстрація операцій з нафтою на нафтових танкерах валовою місткістю 150 регістрових тонн і більше, що виконують міжнародні рейси, здійснюється також у журналі нафтових операцій ("Вантажні і баластні операції (для нафтових танкерів)"). Реєстрація операцій з нафтою на суднах, що не здійснюють міжнародні рейси, на суднах портового і службово-допоміжного флоту, на морських стаціонарних і плавучих установках за розсудом власників, яким належать зазначені засоби, може виконуватися або в журналі нафтових операцій, або в машинному, а за відсутності машинного - в судновому або диспетчерському журналі.
Під час реєстрації операцій з нафтою у журналі здійснюються записи про проведення таких операцій з нафтою в машинних відділеннях:
- збирання і вилучення нафтових залишків;
- вилучення нафтовмісних лояльних і баластних вод;
- прийняття і видача палива і змащувального мастила;
- скидання нафти, зазначені правилом 11 додатка І до MARPOL 73/78.
На суднах, що не здійснюють міжнародні рейси, і суднах портового і службово-допоміжного флоту, що перевозять нафту наливом як вантаж (за винятком портових плавучих бункерувальників), додатково, крім записів, зазначених вище, виконують записи про такі операції:
- навантаження нафти;
- внутрішньо-суднове перекачування вантажу;
- вивантаження нафти;
- прийняття баласту у вантажні танки;
- очищення вантажних танків засобами судна (очищення вантажних танків засобами зачисних станцій або спеціалізованих споруд фіксується спеціальним записом у судновому журналі);
- зливання баласту з вантажних танків і промивальної води з відстійного танка на берегові очисні споруди;
- вилучення нафтових залишків з вантажних танків;
- скидання нафти, яку перевозять як вантаж, зазначені правилом 11 додатка І до MARPOL 73/78.
Капітани суден повинні отримати від оператора приймальних споруд, що включають баржі та автоцистерни, розписку або довідку, в якій зазначаються кількість прийнятої із судна промивної води, брудного баласту, нафтових залишків або нафтовмісних сумішей, а також час і дата прийняття.
Ця розписка або довідка може застосовуватися капітаном судна в підтвердження того, що його судно не було втягнуто до інциденту, що спричинив забруднення. Розписку або довідку слід зберігати разом з журналом нафтових операцій.
Операції накопичування нафти і здачі її на судна-збирачі або берегові об'єкти спеціалізованими суднами, на яких нафта накопичується внаслідок роботи судна за прямим функціональним призначенням, реєструються в судновому журналі. При цьому відзначається, що кількість нафти зазначена за судновими вимірами. Під час здавання зібраної нафти адміністрації спеціалізованого судна слід отримати розписку.
Операції з промасленим ганчір'ям на суднах, що здійснюють міжнародні рейси, на суднах, що не здійснюють міжнародні рейси, на суднах портового і службово-допоміжного флоту, на морських стаціонарних і плавучих установках реєструються в машинному, а за відсутності машинного - в судновому журналі. Реєстрацію операцій з промащеним ганчір'ям на приймальних спорудах у портах виконують у диспетчерському журналі.
Під час реєстрації операцій з промасленим ганчір'ям зазначають:
а) спалювання промасленого ганчір'я на судні:
- дату і час спалювання;
- місцезнаходження судна під час спалювання;
- загальну кількість спаленого ганчір'я в куб. м;
б) здавання промасленого ганчір'я на берег:
- порт здавання;
- дату і час здавання;
- загальну кількість зданого промасленого ганчір'я в куб. м.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Реєстрація операцій з нафтою:

 1. Реєстрація операцій зі сміттям
 2. Реєстрація операцій зі стічними і господарсько-побутовими водами
 3. Реєстрація операцій зі шкідливими рідкими речовинами, що перевозять наливом на суднах
 4. Реєстрація операцій на суднах-збирачах і приймальних спорудах у портах
 5. Реєстрація операцій зі шкідливими речовинами, що перевозять морем навалом або в упаковці
 6. Стаття 72. Пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими викидами, відходами і покидьками
 7. Глава 4. Державна реєстрація шлюбу
 8. Стаття 182. Добровільна реєстрація платників податку
 9. ГЛАВА 4. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 10. РОЗДІЛ VII ЗБІР ЗА ПЕРШУ РЕЄСТРАЦІЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
 11. Стаття 92. Узгодження операцій із заставленим майном
 12. Стаття 28. Заява про реєстрацію шлюбу
 13. Стаття 34. Реєстрація шлюбу в присутності нареченої та нареченого
 14. § 5. Державна реєстрація змін до установчих документів
 15. Стаття 164/10. Порушення законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом
 16. 1.1. Реєстрація дитини та встановлення батьківства.
 17. § 6. Державна реєстрація припинення суб’єкта господарювання