<<
>>

6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення

6.1. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення, передбачене статтями 166-5,166-6 Кодексу, посадова особа виносить постанову за справою.
Постанова має містити такі реквізити: посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка винесла постанову, дату розгляду справи, відомості про особу, щодо якої розглядається справа (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, адреса, місце роботи, посада), викладення обставин, установлених при розгляді справи, зазначення нормативно-правового акта, що передбачає відповідальність за це адміністративне правопорушення, прийняте за справою рішення.
Постанова за справою має містити вказівку про порядок і строк її оскарження.
Постанова за справою про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою, яка розглянула справу, та скріплюється гербовою печаткою.
6.2. За справою про адміністративне правопорушення посадова особа приймає одну з таких постанов:
а) про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (додаток 2);
б) про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 3).
Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення приймається при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів прокурору, органу попереднього слідства чи дізнання або за наявності обставин, передбачених пунктом 3.4 цього Положення.
6.3. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається особі, щодо якої її винесено.
Копія постанови вручається під розписку. Якщо копія постанови надсилається, то про це робиться відповідна відмітка в справі.
6.4. Постановам за справою про адміністративні правопорушення присвоюються реєстраційні номери, що складаються з порядкового номера постанови та реєстраційного номера вихідної кореспонденції відповідної установи, який зазначається через косу лінію.
Облік постанов за справами про адміністративні правопорушення здійснюється уповноваженою посадовою особою шляхом запису їх у журналі обліку постанов за справами про адміністративні правопорушення (додаток 4). Журнал має бути пронумерований, прошнурований та скріплений гербовою печаткою і засвідчується підписом керівника відповідної установи. Облік постанов проводиться в межах кожного календарного року окремо.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме 6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення:

 1. 7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
 2. Розділ XIII. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
 3. Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення
 4. Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
 5. Стаття 291. Набрання постановою адміністративного органу (посадової особи) у справі про адміністративне правопорушення законної сили
 6. Стаття 294. Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення законної сили та перегляд постанови
 7. Глава 23. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
 8. 9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
 9. Стаття 290. Опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
 10. Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення
 11. Глава 24. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення
 12. Стаття 287. Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення