<<

6. Перелік використаних джерел.

Законодавчі і нормативні акти органів державної влади

1. Конституція України

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

3. Кримінальний Кодекс України.

4. Закону України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”.

5. Законом України „Про міліцію”.

6. Статут Патрульно–постової служби міліції України затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ від 28.07.1994р.

Навчальні посібники і монографічні видання

1. Битяк Ю.П., В.В.

Богуцкий, В.Н. Гаращук и др. „Административное право Украины” – Харьков: 2003

2. Копєйчиков В.В. „Правознавство”. - К.: Юринком Інтер, 1999.

3. Забарный Г.Г. “Административное право Украины”, К.:2001

4. Ківалов С.В., Біла Л.P. „Адміністративне право України” (Навчально-методичний посібник),– Одеса: 2002.

5. Клименко Г.Б. „Адміністративне право”, – Харків: 2000

6. Коваль Л.В.” Административное право”, Киев, 1998Гончарук С.Т. „Адміністративне право України”, – К.: 2001

7. Колпаков В.К. ”Административное право Украины”, К.: 2000

8. Кудрявцев В.Н. "Закон, поступок, ответственность". 1998

9. Малеин Н. С. "Правонарушения: понятие, причины, ответственность." М.: 1985

10. Павловский Р.С. „Административное право”, – К.: 1986

11. Печеницын В.А. " Состав административного проступка и его значение в юрисдикционной деятельности органов внутренних дел",Хабаровск, 1988.

Література для порівняльного аналізу

1. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. “Административное право Российской Федерации”, М.: 1996

2. Бахрах Д.Н.”Административное право”, М.: 1996

3. Коренев А.П. „Административное право России”, M.: МЮИ МВД России. Изд-во «Щит-М», 1999.

4. Овсянко Д.М. Административное право, – М.: 1997

<< |
Источник: Курсова робота. Адміністративне правопорушення. 2011

Еще по теме 6. Перелік використаних джерел.:

 1. Список використаних джерел
 2. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
 3. ПЕРЕЛІК МАЙНА, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ КОНФІСКАЦІЇ ЗА СУДОВИМ ВИРОКОМ
 4. Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю
 5. Поняття джерел міжнародного права. Види джерел міжнародного права
 6. Стаття 89. Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів.
 7. Розділ II. Джерела аграрного права
 8. Джерела
 9. Джерела права.
 10. § 8. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки
 11. § 2. Джерела приватного права
 12. § 1. Поняття та джерела авторського права
 13. § 1. Поняття та джерела авторського права
 14. ГЛАВА 1 ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ І ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
 15. § 9. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
 16. Джерела
 17. Джерела
 18. Джерела
 19. Джерела