Стаття 89. Визнання доказів недопустимими


1. Суд вирішує питання допустимості доказів під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення.
2. У разі встановлення очевидної недопустимості доказу під час судового розгляду суд визнає цей доказ недопустимим, що тягне за собою неможливість дослідження такого доказу або припинення його дослідження в судовому засіданні, якщо таке дослідження було розпочате.
3.
Сторони кримінального провадження, потерпілий мають право під час судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими.
<< | >>
Источник: Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України. 2012

Еще по теме Стаття 89. Визнання доказів недопустимими:

  1. Які є підстави для визнання правочину недійсним? Які правові наслідки такого визнання?
  2. Стаття 133. Забезпечення доказів
  3. Статья 75. Недопустимые доказательства
  4. Стаття 93. Збирання доказів
  5. Стаття 137. Витребування доказів
  6. Стаття 212. Оцінка доказів
  7. Стаття 58. Належність доказів
  8. Статья 36. Недопустимость споров о подсудности
  9. Стаття 85. Належність доказів
  10. Стаття 94. Оцінка доказів