Стаття Відповідальність експерта

1. За завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених обов 'язків у суді, невиконання інших обов 'язків експерт несе відповідальність, встановлену законом.
1. За завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених обов'язків у суді, невиконання інших обов'язків експерт несе встановлену законом відповідальність, яка може бути як адміністративною, так і кримінальною.
Адміністративна відповідальність у виді накладення штрафу може наставати у разі злісного ухилення експерта від явки до суду (ст. 1853 КУпАП), а також у разі його злісного ухилення від явки до органів досудового розслідування чи прокурора (ст. 1854 КУпАП).
Злісним ухилення експерта від виконання своїх обов'язків може бути визнано в тому випадку, якщо він умисно, без поважних причин не з'являється до слідчого чи суду, не реагує на виклики, не відповідає на телефонні дзвінки, змінює місце проживання або приховує місце свого фактичного перебування, посилається на неіснуючу хворобу тощо.
Поважні причини неприбуття особи на виклик, які можуть бути застосовані до експерта, визначені ст. 138 КПК.
За завідомо неправдивий висновок експерта настає кримінальна відповідальність за ст.
384 КК, а його відмова без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків у суді або під час провадження досудового розслідування є злочином, передбаченим ст. 385 КК.
Неправдивість висновку експерта може вважатись завідомою тоді, коли він умисно невірно відображає чи не відображає у висновку фактичні дані, робить висновки, які не ґрунтуються на матеріалах дослідження, дає на поставлені питання відповіді, що явно не узгоджуються з описовою частиною, тощо.
Відмова експерта від виконання покладених на нього обов' язків може вважатися здійсненою без поважних причин, якщо це відбулося за наявності реальної можливості виконати такі обов'язки і за відсутності обставин, що унеможливлювали б його участь у кримінальному провадженні як експерта.
Крім того, в окремих випадках може наставати кримінальна відповідальність експерта за ст. 387 КК в разі розголошення ним без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила оперативно-розшукову діяльність, даних оперативно-розшукової діяльності або досудового розслідування, якщо його в установленому законом порядку попереджено про обов'язок не розголошувати такі дані.
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Відповідальність експерта:

 1. Стаття 70. Відповідальність експерта
 2. Стаття 171. Роз'яснення прав та обов'язків експерта. Присяга експерта
 3. Розділ XVIII ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
 4. Стаття 66. Висновок експерта
 5. Стаття 101. Висновок експерта
 6. Стаття 369. Експерт
 7. Стаття 102. Зміст висновку експерта
 8. § 5. Висновок експерта
 9. Стаття 356. Допит експерта в суді
 10. Стаття 53. Експерт
 11. Стаття 69. Експерт
 12. Стаття 380. Експертиза та висновок експерта
 13. Стаття 273. Експерт
 14. Стаття 189. Дослідження висновку експерта
 15. Стаття Експерт
 16. Стаття 243. Порядок залучення експерта