Стаття Участь захисника

1. У кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру участь захисника є обов 'язковою.
1. Конституційне право громадян на кваліфіковану юридичну допомогу в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру набуває першочергового значення тому, що мова йде про захист законних інтересів осіб, які самі такий захист не здійснити неспроможні взагалі або хоча б частково.
Викладене в коментованій статті правило конкретизує положення ч. 1 ст. 45 та п. 5 ч. 2 ст. 52 КПК про те, що участь захисника є обов'язковою, оскільки особа в силу свого психічного стану не може самостійно здійснити своє право на захист. Забезпечити захист прав та законних інтересів такої особи, створити їй справжнє процесуальне рівноправ'я призначений інститут обов'язкового захисту.
Як захисники у такій специфічній, надзвичайно складній категорії справ повинні допускатися лише досвідчені адвокати.
Захисник допускається з моменту призначення психіатричної експертизи, якщо він раніше не брав участі в цьому кримінальному провадженні.
Заява особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру, про відмову від захисника не має ніякого юридичного значення і не є обов'язковою для слідчого і суду.
Обов'язкова участь захисника забезпечується у кримінальному провадженні щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішується питання про їх застосування, з моменту встановлення факту наявності у особи психічного захворювання або інших відомостей, які викликають сумнів щодо її осудності (п. 5 ч. 2 ст. 52 КПК).
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Участь захисника:

 1. Стаття 507. Участь захисника
 2. Стаття 52. Обов'язкова участь захисника
 3. Стаття 50. Підтвердження повноважень захисника
 4. Стаття 48. Залучення захисника
 5. Стаття 368. Захисник
 6. Стаття 54. Відмова від захисника або його заміна
 7. Стаття 47. Обов'язки захисника
 8. Стаття 45. Захисник
 9. Стаття 324. Наслідки неприбуття прокурора і захисника
 10. Стаття 53. Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії
 11. Стаття 51. Договір із захисником
 12. Стаття 46. Загальні правила участі захисника у кримінальному провадженні
 13. Стаття Підстави для відводу захисника, представника