Стаття Цивільний позивач

1. Цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред 'явила цивільний позов.
2. Права та обов 'язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.
3. Цивільний позивач має права та обов'язки, передбачені цим Кодексом для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення. Цивільний позивач повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, та отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень потерпілому.
1. При визначенні особи як цивільного позивача у кримінальному провадженні слід виділити дві категорії учасників цих правовідносин, а саме: фізичну особу, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридичну особу, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди.
Обов'язковою умовою визнання особи цивільним позивачем є пред'явлення в кримінальному провадженні цією особою цивільного позову.
Інших процесуальних документів, таких як винесення постанови слідчим чи прокурором або ухвали суду про визнання особи цивільним позивачем, закон не вимагає.
2. З моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду особа стає учасником процесу та набуває прав, передбачених ст.
61 КПК.
Особливості та порядок пред'явлення позову у кримінальному провадженні регулюється ст. 128 КПК.
3. Цивільний позивач має права та обов'язки, передбачені ст. 55 КПК для потерпілого, у частині, що стосуються цивільного позову, незалежно від того є ця особа фізичною особою чи юридичною.
Підтримувати цивільний позов може сам потерпілий або його законний представник відповідно до ст. 63 КПК. Відмовитися від позову може тільки сам цивільний позивач. Представник цивільного позивача може користуватися цим правом тільки за домовленістю з цивільним позивачем. Законний представник неповнолітнього цивільного позивача також повинен погоджувати свою позицію з позивачем. Відмовитися від позову цивільний позивач може до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення.
Орган досудового розслідування зобов'язаний надати цивільному позивачу інформацію про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, долучивши до інформації їх копії. Випадки та порядок інформування передбачені у статтях 56, 111, 112 КПК.
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Цивільний позивач:

 1. Стаття 63. Представник цивільного позивача, цивільного відповідача
 2. Стаття 326. Наслідки неприбуття цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників
 3. Стаття Представник цивільного позивача, цивільного відповідача
 4. Стаття 61. Цивільний позивач
 5. Стаття 64. Законний представник цивільного позивача
 6. Стаття Законний представник цивільного позивача
 7. § 1. Поняття цивільного права, цивільного інтересу та цивільного обов'язку
 8. Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача
 9. Стаття 334. Відмова позивача від позову та укладення сторонами мирової угоди
 10. Стаття 306. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін
 11. Глава З НАУКА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА І "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ" ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
 12. Глава 11 Загальні положення про здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
 13. § 2. Цивільна правоздатність держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах
 14. Стаття 174. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем
 15. Глава 1. Цивільне право як галузь права. Наука цивільного права
 16. Стаття 62. Цивільний відповідач
 17. § 3. Система науки цивільного права
 18. Стаття 128. Цивільний позов у кримінальному провадженні
 19. М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005