Стаття Підготовка протоколу та додатка

1. Протокол під час досудового розслідування складається слідчим або прокурором, які проводять відповідну процесуальну дію, під час її проведення або безпосередньо після її закінчення.
2. До складу слідчої (розшукової) дії входять також дії щодо належного упакування речей і документів та інші дії, що мають значення для перевірки результатів процесуальної дії.
1. За загальним правилом протокол складається слідчим або прокурором під час проведення процесуальної дії або безпосередньо після її закінчення. Якщо протокол складений через деякий час після її завершення, він повинен визнаватися недопустимим.
2. Речі і документи упаковуються для уникнення їх пошкодження, неконтрольова- ного доступу до них та забезпечення зберігання слідів, які є на них, з додаванням бірок, посвідчених відповідними написами і підписами особи, у якої їх вилучено, а також понятих, слідчого, які скріплюються печаткою відповідного органу, про що зазначається у протоколі.
Речі і документи, які вилучаються, упаковуються з додаванням бірок з посвідчу- вальними надписами, якщо протокол з їх описанням з якихось причин на місці скласти неможливо (наприклад, у зв'язку з їх значною кількістю). Подальший огляд і описання проводяться за місцем провадження досудового розслідування в присутності понятих, які брали участь у їх вилученні, з відображенням у протоколі цілісності печаток та засвідчених підписами написів на упаковці, у яку були поміщені вилучені речі та документи.
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Підготовка протоколу та додатка:

 1. Стаття 106. Підготовка протоколу та додатка
 2. Стаття 105. Додатки до протоколів
 3. 5. Додатки
 4. ДОДАТКИ
 5. Стаття Додатки до протоколів
 6. Додатки
 7. Додатки
 8. Додатки
 9. Додатки
 10. Додатки
 11. Додатки
 12. Додатки Питання
 13. Было проведено совещание с представителями сторонней организации, по результатам которого составлен протокол совещания. Протокол подписан присутствующими, нужно ли скреплять его печатями организаций?
 14. Каким образом акцептант, не подписывая договор, а просто направляя оференту протокол разногласий, может подтвердить, что он согласовал остальные условия договора, т.е. те, которые не обозначены в протоколе разногласий?
 15. Контрагент подписал договор с протоколом разногласий по несущественным условиям (например, ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора). Считается ли договор заключенным по существенным условиям договора, если другая сторона отказалась от подписания протокола разногласий?
 16. Как долго может продолжаться обмен протоколами разногласий и (или) ответными документами? В частности, практике известны случаи, когда договор исполняется в течение трех лет и на всем протяжении этого срока стороны продолжают обмениваться протоколами разногласий.Правильно ли это?
 17. Стаття 401. Підготовка до апеляційного розгляду