Стаття 84. Докази


1. Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
2. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
<< | >>
Источник: Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України. 2012

Еще по теме Стаття 84. Докази:

 1. Стаття 86. Допустимість доказу
 2. Стаття 98. Речові докази
 3. Глава 5. ДОКАЗИ
 4. Стаття 65. Речові докази
 5. Стаття 64. Письмові докази
 6. § 4. Речові докази і документи
 7. Глава 4. Докази і доказування
 8. Стаття 57. Докази
 9. Стаття 251. Докази
 10. Стаття 363. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами
 11. § 1. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами
 12. Стаття 192. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами
 13. Статья 235. Ходатайство об исключении доказа-тельства
 14. Статья 434. Обстоятельства, подлежащие доказы-ванию
 15. Статья 79. Осмотр и исследование вещественных доказа-тельств, подвергающихся быстрой порче
 16. Стаття 131. Подання доказів
 17. Стаття 88. Недопустимість доказів та відомостей, які стосуються особи підозрюваного, обвинуваченого
 18. Стаття 23. Безпосередність дослідження показань, речей і документів
 19. Стаття 89. Визнання доказів недопустимими
 20. Стаття 94. Оцінка доказів