Стаття Дія Кодексу в часі

1. Процесуальна дія виконується, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.
2. Допустимість доказів визначається положеннями цього Кодексу, які були чинними на момент їх отримання.
1. Слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд повинні застосовувати кримінальний процесуальний закон, який діє відповідно під час досудового розслідування та судового розгляду. У частині 1 ст. 58 Конституції України встановлено загальне правило - закон не має зворотної дії в часі.
Відповідно до ч. 5 ст. 94 Конституції України закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування. З цього питання діє Указ Президента України від 10 червня 1997 р. № 503/97 «Про порядок офіційного обнародування нормативно- правових актів і набрання ними чинності». Офіційно друкованими виданнями є «Відомості Верховної Ради України», «Офіційний вісник України», «Офіційний вісник Президента України» та газети «Голос України», «Урядовий кур'єр».
2. Про допустимість доказів та визнання їх недопустимими йдеться у статтях 86-90 КПК. Якщо під час кримінального провадження змінюється кримінальний процесуальний закон, який встановлює нові правила збирання доказів, допустимість доказів визначається положеннями КПК, які були чинними на момент їх отримання.
<< | >>
Источник: А. Гетьман. Науково-практичний коментар нового Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VI.. 2012

Еще по теме Стаття Дія Кодексу в часі:

 1. Стаття 5. Дія Кодексу в часі
 2. Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі
 3. Стаття 4. Дія Кодексу в просторі
 4. Стаття Дія Кодексу в просторі
 5. Стаття 6. Дія Кодексу за колом осіб
 6. Стаття Дія Кодексу за колом осіб
 7. Стаття 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
 8. § 3. Дія цивільного законодавства
 9. § 3. Дія цивільного законодавства
 10. Стаття 58. Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом 'якшують або скасовують відповідальність особи.
 11. Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних правопорушень
 12. Гражданский Кодекс РФ (ГК РФ)
 13. 2. Гражданский кодекс
 14. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ