Стаття 541. Роз'яснення термінів


1. Терміни, що їх вжито в цьому розділі Кодексу, якщо немає окремих вказівок, мають таке значення:
1) міжнародна правова допомога - проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою;
2) видача особи (екстрадиція) - видача особи державі, компетентними органами якої ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку. Екстрадиція включає: офіційне звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати, та видачу такої особи; перевірку обставин, що можуть перешкоджати видачі; прийняття рішення за запитом; фактичну передачу такої особи під юрисдикцію запитуючої держави;
3) перейняття кримінального провадження - здійснення компетентними органами однієї держави розслідування з метою притягнення особи до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави, за її запитом;
4) запитуюча сторона - держава, компетентний орган якої звертається із запитом, або міжнародна судова установа;
5) запитувана сторона - держава, до компетентного органу якої направляється запит;
6) уповноважений (центральний) орган - орган, уповноважений від імені держави розглянути запит компетентного органу іншої держави або міжнародної судової установи і вжити заходів з метою його виконання чи направити до іншої держави запит компетентного органу про надання міжнародної правової допомоги;
7) компетентний орган - орган, що здійснює кримінальне провадження, який звертається із запитом згідно з цим розділом або який забезпечує виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги;
8) екстрадиційна перевірка - діяльність визначених законом органів щодо встановлення та дослідження передбачених міжнародним договором України, іншими актами законодавства України обставин, що можуть перешкоджати видачі особи (екстрадиції), яка вчинила злочин;
9) екстрадиційний арешт - застосування запобіжного заходу у вигляді тримання особи під вартою з метою забезпечення її видачі (екстрадиції);
10) тимчасовий арешт - взяття під варту особи, розшукуваної за вчинення злочину за межами України, на строк, визначений цим Кодексом або міжнародним договором України, до отримання запиту про видачу (екстрадицію);
11) тимчасова видача - видача на певний строк особи, яка відбуває покарання на території однієї держави, іншій державі для проведення процесуальних дій з її участю та притягнення до кримінальної відповідальності з метою запобігання закінченню строків давності або втраті доказів у кримінальній справі.
<< | >>
Источник: Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України. 2012

Еще по теме Стаття 541. Роз'яснення термінів:

 1. Стаття 380. Роз'яснення судового рішення
 2. Стаття 190. Консультації та роз'яснення спеціаліста
 3. Стаття Роз'яснення судового рішення
 4. Стаття 360. Консультації та роз'яснення спеціаліста
 5. Стаття 221. Роз'яснення рішення суду
 6. Стаття 384. Роз'яснення права на суд присяжних
 7. Стаття 172. Роз'яснення спеціалістові його прав та обов'язків
 8. Стаття 166. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
 9. Стаття 344. Оголошення складу суду і роз'яснення права відводу
 10. Стаття 167. Роз'яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов'язків
 11. Стаття 164. Роз'яснення перекладачеві його прав та обов'язків. Присяга перекладача
 12. Стаття 171. Роз'яснення прав та обов'язків експерта. Присяга експерта
 13. Стаття 80. Обов'язки митного органу щодо роз'яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення
 14. Стаття 348. Роз'яснення обвинуваченому суті обвинувачення
 15. Статья 541. Количество энергии
 16. Стаття Визначення основних термінів Кодексу
 17. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, А-Б
 18. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, В-Г
 19. СЛОВНИК ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ТЕРМІНІВ, Д-І