Стаття 372. Зміст ухвали


1. Ухвала, що викладається окремим документом, складається з:
1) вступної частини із зазначенням:
дати і місця її постановлення;
назви та складу суду, секретаря судового засідання;
найменування (номера) кримінального провадження;
прізвища, ім'я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, року, місяця і дня його народження, місця народження і місця проживання;
закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа;
сторін кримінального провадження та інших учасників судового провадження;
2) мотивувальної частини із зазначенням:
суті питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається;
встановлених судом обставин із посиланням на докази, а також мотивів неврахування окремих доказів;
мотивів, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався;
3) резолютивної частини із зазначенням:
висновків суду;
строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
2. В ухвалі, яку суд постановляє без виходу до нарадчої кімнати, оголошуються висновок суду та мотиви, з яких суд дійшов такого висновку.
<< | >>
Источник: Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України. 2012

Еще по теме Стаття 372. Зміст ухвали:

 1. Стаття Зміст ухвали
 2. Стаття 210. Зміст ухвали суду
 3. Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
 4. Стаття 315. Зміст ухвали апеляційного суду
 5. Стаття Зміст ухвали суду апеляційної інстанції
 6. Стаття 419. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції
 7. Стаття 442. Зміст ухвали суду касаційної інстанції
 8. Статья 372. Срок подачи частной жалобы, представления прокурора
 9. Стаття 372. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності
 10. Статья 372. Протокол судебного заседания
 11. Стаття 372. Мирова угода в процесі виконання
 12. Статья 372. Непередаваемость прав по банковской гарантии
 13. § 372. Становление и основные черты экстраординарного процесса
 14. Статья 372. Срок подачи частной жалобы, представления прокурора