Стаття 349. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження


1. Після виконання дій, передбачених статтею 348 цього Кодексу, головуючий з'ясовує думку учасників судового провадження про те, які докази потрібно дослідити, та про порядок їх дослідження.
Докази зі сторони обвинувачення досліджуються в першу чергу, а зі сторони захисту - у другу.
2.
Обсяг доказів, які будуть досліджуватися, та порядок їх дослідження визначаються ухвалою суду і в разі необхідності можуть бути змінені.
3. Суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з'ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз'яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.
4. Допит обвинуваченого здійснюється обов'язково, крім випадку, якщо він відмовився від давання показань, та випадку, передбаченого статтею 381 цього Кодексу.
<< | >>
Источник: Верховна Рада України /Верховный Совет Украины. Кримінальний процесуальний кодекс України. 2012

Еще по теме Стаття 349. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження:

 1. Стаття 177. Встановлення порядку з'ясування обставин справи та дослідження доказів
 2. Стаття 187. Дослідження речових доказів
 3. Стаття 185. Дослідження письмових доказів
 4. Стаття 93. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом
 5. Стаття 179. Дослідження доказів
 6. Стаття 357. Дослідження речових доказів
 7. Стаття Безпосередність дослідження показань, речей і документів
 8. Стаття 358. Дослідження документів
 9. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження
 10. Стаття 23. Безпосередність дослідження показань, речей і документів
 11. Стаття 274. Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження
 12. Стаття 188. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження
 13. Стаття Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів
 14. Стаття 266. Дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів
 15. Стаття 359. Дослідження звуко- і відеозаписів
 16. Стаття 189. Дослідження висновку експерта
 17. Стаття 186. Оголошення і дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції
 18. Стаття 344. Неподання митному органу документів та зразків товарів для проведення дослідження (аналізу, експертизи)
 19. Стаття 333. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю