2. Важливість корпоративного управління

Важливість корпоративного управління для товариств полягає у його внеску до підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню:

належної уваги до інтересів акціонерів;

рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;

фінансової прозорості;

запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

Важливість корпоративного управління для держави обумовлена його впливом на соціальний та економічний розвиток країни через:

сприяння розвитку інвестиційних процесів, забезпечення впевненості та підвищення довіри інвесторів;

підвищення ефективності використання капіталу та діяльності товариств;

урахування інтересів широкого кола заінтересованих осіб, що забезпечує здійснення товариствами діяльності на благо суспільства та зростання національного багатства.

<< | >>
Источник: НКЦПФР. Принципи корпоративного управління. 2014

Еще по теме 2. Важливість корпоративного управління:

  1. 4. Мета прийняття Принципів корпоративного управління
  2. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
  3. 1. Сутність корпоративного управління
  4. АНОТАЦІЇ ДО ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
  5. 5. Сфера дії Принципів корпоративного управління
  6. НКЦПФР. Принципи корпоративного управління, 2014
  7. 3. Світові тенденції розвитку та загальноприйняті принципи корпоративного управління
  8. 6. Статус і механізми реалізації положень Принципів корпоративного управління
  9. § 3. Органи управління сільськогосподарських підприємств корпоративного типу
  10. 15. Понятие права основания, корпоративных прав в аграрных (сельскохозяйственных) предприятиях (обществах) корпоративного типа.