3. Світові тенденції розвитку та загальноприйняті принципи корпоративного управління

Хоча у світі немає єдиної моделі корпоративного управління, але існують загальноприйняті принципи (стандарти), які лежать в основі ефективного корпоративного управління і можуть бути застосовані у широкому діапазоні правових, економічних та політичних умов.

Поява загальноприйнятих стандартів корпоративного управління обумовлена, передусім, зростанням уваги до питань корпоративного управління в умовах глобалізації фінансових ринків, лібералізації руху капіталу. Це спроба встановлення загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих в усьому світі "правил гри" на фінансовому ринку. Розробка міжнародних стандартів корпоративного управління є також відповіддю суспільства на світові фінансові кризи та прагненням до стабільності фінансових ринків.

Сьогодні вдосконалення корпоративного управління на національному рівні стало важливим напрямом зусиль багатьох країн. Одним із інструментів, який використовується для досягнення цієї мети, є запровадження національних принципів (кодексів) корпоративного управління. Приводом до появи цих документів стало:

по-перше, усвідомлення неможливості вирішення всіх проблем, які існують у сфері корпоративного управління, виключно на рівні національного законодавства та необхідності їх врегулювання через запровадження етичних норм у практику корпоративного управління;

по-друге, сприйняття корпоративного управління як важливого фактору національного розвитку та необхідна вимога існування в умовах міжнародного конкурентного середовища. Сьогодні багато країн розглядають корпоративне управління як невід'ємну складову ринкової економіки, умови для розвитку приватного підприємництва, засіб підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках та поліпшення показників економічної діяльності у цілому.

<< | >>
Источник: НКЦПФР. Принципи корпоративного управління. 2014

Еще по теме 3. Світові тенденції розвитку та загальноприйняті принципи корпоративного управління:

 1. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
 2. НКЦПФР. Принципи корпоративного управління, 2014
 3. 2. Важливість корпоративного управління
 4. 4. Мета прийняття Принципів корпоративного управління
 5. 1. Сутність корпоративного управління
 6. 6. Статус і механізми реалізації положень Принципів корпоративного управління
 7. 5. Сфера дії Принципів корпоративного управління
 8. АНОТАЦІЇ ДО ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
 9. § 3. Органи управління сільськогосподарських підприємств корпоративного типу
 10. § 1. Основні принципи управління сільськогосподарськими підприємствами
 11. 15. Понятие права основания, корпоративных прав в аграрных (сельскохозяйственных) предприятиях (обществах) корпоративного типа.
 12. ГЛАВА 18 КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВА И КОРПОРАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
 13. Статья 167. Содержание корпоративных прав и корпоративных отношений