1. Мета товариства

Мета товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової вартості акцій товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

<< | >>
Источник: НКЦПФР. Принципи корпоративного управління. 2014

Еще по теме 1. Мета товариства:

 1. 1. Мета товариства
 2. 4.2. Інформація, що розкривається товариством, є достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан товариства та результати його діяльності.
 3. 4. Мета прийняття Принципів корпоративного управління
 4. Стаття 70. Мета митного оформлення
 5. Стаття 23. Мета адміністративного стягнення
 6. Стаття 50. Поняття покарання та його мета
 7. § 2. Договір простого товариства
 8. 4.3. Товариство забезпечує своєчасність розкриття інформації.
 9. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
 10. Глава 64 ДОГОВІР ПРОСТОГО ТОВАРИСТВА
 11. Різновиди договорів простого товариства.
 12. Стаття 375. Мета проведення процесуальних дій
 13. Стаття 276. Мета визначення країни походження товару