Стаття 338. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин


338.1. Порядок, ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин та умови її сплати під час виконання угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.
Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин не повинні бути меншими, ніж установлені розділом ХІ цього Кодексу на момент укладення угоди про розподіл продукції.
338.2 Облік нарахованих і сплачених інвестором сум плати за користування надрами для видобування корисних копалин на умовах угоди про розподіл продукції ведеться в порядку, визначеному угодою.
У процесі виконання угод про розподіл продукції, як правило, використовуються надра. Тому передбачено справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Порядок і умови сплати, ставки цього податку визначаються умовами угод про розподіл продукції, причому ставки цього податку не повинні бути меншими, ніж установлені розділом ХІ Податкового кодексу на момент укладання угоди про розподіл продукції.
За умов виконання угоди про розподіл продукції необхідно визначити порядок обліку нарахованих і сплачених інвестором сум плати за користування надрами для видобування корисних копалин. Якщо цей порядок не буде визначений в угоді, то облік нарахованих і сплачених сум плати за користування надрами повинен здійснюватися в загальному порядку.
<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 338. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

 1. Стаття 263. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 2. Стаття 264. Плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин
 3. Види корисних копалин і критерії їх розмежування за значенням на загальнодержавні та місцеві: державний облік родовищ і запасів корисних копалин.
 4. Стаття 262. Плата за користування надрами
 5. РОЗДІЛ XI. ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
 6. Стаття 148. Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин
 7. Співвідношення між державним фондом надр і державним фондом родовищ корисних копалин.
 8. Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість
 9. Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
 10. Підрозділ 6. Особливості справляння земельного податку
 11. Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб
 12. Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку
 13. Що таке право користування чужою земельно ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)?
 14. Статья 338. Дезертирство Комментарий к статье 338
 15. Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд
 16. § 4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)
 17. § 5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіций)
 18. § 5. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій)
 19. § 4. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)
 20. Стаття 256. Платники рентної плати