Стаття 321. Порядок обчислення збору


Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.
Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників збору та/або зміни до нього подаються центральному органу державної податкової служби центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв'язку із зазначенням виду зв'язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою
центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв' язку.
Платники збору обчислюють суму збору, виходячи з виду радіозв'язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.
Платники збору, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір починаючи з дати видачі ліцензії.
У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.
Інші платники збору сплачують збір, починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору в такій смузі радіочастот у певному регіоні.
Розрахунки збору подаються платниками збору до органів державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
321.6. Форма розрахунку встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.
321.7. Платники збору подають до органів державної податкової служби копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.
Даним Кодексом визначено, що базовий податковий (звітний) період -це період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів. Для збору за користування радіочастотним ресурсом визначений базовий податковий період, який дорівнює календарному місяцю. Таким чином, платники податків зобов'язані здійснювати розрахунки, подавати податкову звітність, сплачувати податкові зобов' язання щодо збору за використання радіочастотного ресурсу щомісяця.
З метою здійснення контролю діяльності суб'єктів господарювання в сфері використання радіочастотного ресурсу, планування надходжень на наступні податкові періоди, контролю за надходженнями коштів за використання радіочастотного ресурсу спеціально уповноважені органи, які видають ліцензії на здійснення діяльності, пов' язаної із використанням радіочастотного ресурсу держави, або дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, надають Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників збору до центрального органу державної податкової служби України (ДПА України) із зазначенням виду зв' язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом.
Зазначені відомості надаються до ДПА України двічі на рік: до 1 березня - станом на 1 січня та до 1 вересня - станом на 1 липня поточного року. Дані подаються за встановленою ДПА формою.
Водночас нормою даного Кодексу платники збору за користування радіочастотним ресурсом зобов'язуються подавати до органів державної податкової служби копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.
Податкові зобов' язання платники збору за користування радіочастотним ресурсом визначають самостійно. Розрахунок суми збору залежить від встановлених ставок збору, виду радіозв' язку, виділеної ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.
Обчислення суми збору за користування радіочастотним ресурсом здійснюється із дати видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом або з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Дата видачі зазначена в самій ліцензії або у дозволі. При продовженні терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.
Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору у такій смузі радіочастот у певному регіоні.
Розрахунки збору за користування радіочастотним ресурсом подаються платником податків до податкового органу за місцем реєстрації такого платника податків. Форма розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України та Комітетом Верховної Ради України. Розрахунок подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Строки сплати визначаються відповідно до Кодексу. Сплата збору здійснюється в грошовій формі у національній валюті, в готівковій або безготівковій формі.
<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 321. Порядок обчислення збору:

  1. Стаття 313. Порядок обчислення і сплати збору
  2. Стаття 332. Порядок обчислення збору
  3. Стаття 326. Порядок обчислення збору
  4. Стаття 238. Порядок обчислення і сплати збору
  5. Стаття 317. Порядок обчислення і сплати збору
  6. Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального права
  7. Стаття 321/2. Обчислення строку відбування громадських робіт
  8. Стаття 327. Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води
  9. Стаття 322. Порядок сплати збору
  10. Стаття 334. Порядок сплати збору