Стаття 305. Податковий (звітний) період


305.1. Базовим податковим (звітним) періодом для податку є календарний рік.
Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року.
Попередній податковий (звітний) рік для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників - період з дня державної реєстрації до 31 грудня того ж року.
Податковий (звітний) рік для сільськогосподарських товаровиробників, що ліквідуються, - період з початку року до їх фактичного припинення.
305.1.-305.2. Відповідно до норм ст. 33 ПК податковим періодом визнається встановлений період часу, з урахуванням якого відбувається обчислення та сплата окремих видів податків та зборів. Податковий період може складатися з кількох звітних періодів.
Базовий податковий (звітний) період - період, за який платник податків зобов'язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів, крім випадків, коли контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму податкового зобов'язання платника податку.
Відповідно до норм п. 49.19 ст. 49 проекту ПК під терміном «базовий звітний (податковий) період» слід розуміти перший звітний (податковий) період року, визначений відповідним розділом цього Кодексу.
Водночас потрібно мати на увазі, що, зокрема, згідно із п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49, податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
305.3. Для визначення можливості переходу на сплату ФСП встановлена мінімальна величина частки сільськогосподарського товаровиробництва (75 %) та встановлено період, за який вона повинна
розраховуватися - попередній податковий (звітний) рік. Попереднім податковим (звітним) роком для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників є період з дня державної реєстрації до 31 грудня такого року.
305.4. У разі якщо протягом звітного року платник податку ліквідується, то податковий період триває з 1 січня такого року та закінчується датою ліквідації такого платника податку.
Відповідно до ст. 59 Господарського кодексу припинення діяльності суб' єкта господарювання здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
Скасування державної реєстрації позбавляє суб' єкта господарювання статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з державного реєстру. Суб'єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення до державного реєстру запису про припинення його діяльності. Такий запис вноситься після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог цього Кодексу.
Згідно із ст. 60 Господарського кодексу ліквідація суб'єкта господарювання здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власниками майна суб' єкта господарювання чи їх представниками. Ліквідацію суб'єкта господарювання може бути також покладено на орган управління суб'єкта, що ліквідується.
Орган (особа), який прийняв рішення про ліквідацію суб' єкта господарювання, встановлює порядок і визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.
<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 305. Податковий (звітний) період:

 1. Стаття 236. Податковий період
 2. Стаття 33. Податковий період
 3. Стаття 34. Види податкового періоду
 4. Стаття 285. Податковий період
 5. Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з / січня по 31 грудня, а за особливих обставин – на інший період.
 6. Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта Комментарий к статье 305
 7. Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту)
 8. Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або податкових вимог
 9. Стаття 202. Звітні (податкові) періоди
 10. Стаття 112. Уразі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8,10,11,12,14,15, 16, 22, 25, 27 статті 106 Конституції України.
 11. § 2. Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні
 12. § 2. Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні
 13. § 305. Формы завещания в древнее время
 14. Статья 305. Режимы труда и отдыха
 15. Статья 305. Режимы труда и отдыха
 16. Статья 305. Режимы труда и отдыха
 17. Статья 305. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
 18. Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення
 19. Стаття 305. Митна статистика зовнішньої торгівлі