Стаття 285. Податковий період


Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
285.1.
У п. 4.3 ст. 4 ПК України, яка визначає основні засади податкового законодавства, встановлено, що податкові періоди та строки
сплати податків та зборів установлюються, виходячи з необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів усіх рівнів, з урахуванням зручності виконання платником податкового обов'язку та зменшення витрат на адміністрування податків та зборів. А згідно з пп. 7.1.6 ст. 7 ПК України податковий період є одним із обов'язкових елементів податку, який визначається при його встановленні. У тексті ПК України поняття податковий та звітний періоди вживаються як тотожні.
Правовому регулюванню цього обов'язкового елемента податку присвячено також стст. 33-34 ПК України (див. коментарі до цих статей).
Нормою коментованої статті встановлено, що для плати за землю базовим податковим (звітним) періодом є календарний рік. Виходячи з положень п. 286.2 ст. 286, платники податку за землю - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПК України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов' язку подання щомісячних декларацій. Щодо платників плати за землю - фізичних осіб, то відповідно до п. 286. 5 ст. 286 ПК України нарахування цій категорії платників сум податку проводиться органами державної податкової служби, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення - рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 ПК України. Див. також коментарі до ст. 286, 287 ПК України.
285.3. Нормами коментованої статті встановлено, що базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв' язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців). Щодо строків сплати плати за землю та моменту
виникнення податкових зобов' язань з цього податку, див. коментар до ст.
287.
<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 285. Податковий період:

 1. Стаття 34. Види податкового періоду
 2. Стаття 33. Податковий період
 3. Стаття 236. Податковий період
 4. Стаття 305. Податковий (звітний) період
 5. Стаття 96. Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з / січня по 31 грудня, а за особливих обставин – на інший період.
 6. Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями Комментарий к статье 285
 7. Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств Комментарий к статье 285.1
 8. Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов Комментарий к статье 285.2
 9. Стаття 106. Відкликання податкових повідомлень в міжнародних правовідносинах або податкових вимог
 10. Стаття 192. Особливості визначення бази оподаткування в окремих випадках (порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту)
 11. Стаття 202. Звітні (податкові) періоди
 12. Стаття 112. Уразі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8,10,11,12,14,15, 16, 22, 25, 27 статті 106 Конституції України.
 13. § 2. Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні
 14. § 2. Формування інституту права власності в період ринкових реформ в Україні
 15. Статья 285. Утратила силу. - Федеральный закон от 28.12.2004 N 182-ФЗ.
 16. § 285. Datio in solutum
 17. Статья 285. Срок рассмотрения кассационной жалобы
 18. Стаття 285. Розгляд справи
 19. Статья 285. Срок рассмотрения кассационной жалобы