Стаття 259. Коригуючі коефіцієнти


259.1. До визначених у пунктах 258.2 та 258.3 статті 258 цього Кодексу ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат у кожному податковому (звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти „ХЛгаЬ", перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти „ХЛгаЬ", яка дорівнює 560 гривень за барель.
Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку індексу споживчих цін.
Якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, менше одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, щомісяця до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби.
259.2 До визначеної у підпункті 258.1.1. пункту 258.1 статті 258 цього Кодексу ставки рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) у кожному податковому (звітному) періоді застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Міністерством фінансів України за даними центрального органу державної митної служби для кожного податкового (звітного) періоду шляхом ділення середньої митної вартості імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, на базову ціну, яка дорівнює 179,5 долара США за 1000 куб. метрів.
Величина коригуючого коефіцієнта обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків відповідно до актів законодавства з питань проведення статистичних спостережень за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунку споживчих цін.
Інформацію про результати обчислення коригуючого коефіцієнта за динамікою митної вартості природного газу Міністерство фінансів України подає щомісяця до 5 числа наступного податкового (звітного) періоду центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, щомісяця до 10 числа наступного податкового (звітного) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію центральному органу державної податкової служби.
У разі якщо у звітному (податковому) періоді митне оформлення природного газу під час ввезення на територію України не здійснювалося, до ставки рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) застосовується коригуючий коефіцієнт, який
діяв в останньому податковому (звітному) періоді, коли здійснювалося таке митне оформлення.
259.1. У пунктах 258.2 та 258.3 статті 258 цього Кодексу визначені ставки рентної плати за нафту та газовий конденсат.
Відповідно до статей 256 і 257 об'єктом оподаткування є обсяги видобутих нафти та газового конденсату у податковому (звітному) періоді, у тому числі під час геологічного вивчення вуглеводневої сировини на підставі спеціальних дозволів на користування надрами.
Згідно зі статтею 260 цього розділу розмір податкового зобов' язання з рентної плати обчислюється платником як добуток обсягу видобутої ним вуглеводневої сировини, встановлених статтею 258 цього розділу ставок рентної плати та коригуючого коефіцієнта (КК), який у кожному податковому (звітному) періоді розраховується відповідно до статті 259 цього розділу.
КК застосовується до ставок рентної плати.
КК визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики.
Таким органом в Україні визначено Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Щомісяця Міністерство економічного розвитку і торгівлі України до 10 числа наступного звітного (податкового) періоду розміщує визначену величину коригуючого коефіцієнта на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію Міністерству фінансів України та центральному органу державної податкової служби.
У відповідному розділі офіційного сайту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щомісяця оприлюднюється розрахований коригуючий коефіцієнт.
Остаточну суму податкового зобов'язання з рентної плати, розраховану з урахуванням КК, платник податків вносить до державного бюджету у визначені у пункті 260.6 статті 260 цього Кодексу строки.
Разом з тим платнику податків для захисту своїх прав та інтересів доцільно знати, як розраховується КК.
КК розраховується шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти „Цгаїз", перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Базова ціна становить 560 гривень за барель.
Зазначена середня ціна одного бареля нафти „Цгаїз» обчислюється у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом.
Отримана середня ціна одного бареля нафти „Цгаїз» у гривнях ділиться на базову ціну за барель нафти, що встановлена у розмірі 560 грн, що обчислюється за формулою: (Цр х Кд)
КК = ,
560
де Цр - середня ціна одного бареля нафти «Цгаїз»;
Кд - курс долара США в гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця.
Величина КК обчислюється десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків.
У разі, якщо величина коригуючого коефіцієнта, яка застосовується до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, є меншою одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).
259.2. У підпункті 258.1.1 пункту 258.1 статті 258 цього розділу визначено ставки рентної плати за обсяги видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), крім обсягів видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), які, відповідно до підпункту 258.1.1 пункту 258.1 статті 258 розділу Х, реалізуються або
використовуються в цілях, не пов' язаних з формуванням ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення.
У кожному податковому (звітному) періоді до визначених ставок рентної плати за природний газ застосовується коригуючий коефіцієнт (КК).
КК обчислюється в описаному вище порядку Міністерством фінансів України за даними центрального органу державної митної служби для кожного податкового (звітного) періоду - шляхом ділення середньої митної вартості імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України за податковий (звітний) період, на базову ціну, яка дорівнює 179,5 долара США за 1000 куб. метрів.
Інформацію про результати обчислення коригуючого коефіцієнта за динамікою митної вартості природного газу Міністерство фінансів України подає щомісяця до 5 числа наступного податкового (звітного) періоду центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної економічної політики, - Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розміщує інформацію про величину коригуючого коєфіцієта на офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та подає відповідну інформацію центральному органу державної податкової служби.
У разі, коли у звітному (податковому) періоді митне оформлення природного газу під час ввезення на територію України не здійснювалося, до ставки рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) застосовується КК, який діяв у останньому податковому (звітному) періоді, коли здійснювалося таке митне оформлення.
<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 259. Коригуючі коефіцієнти:

 1. Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации Комментарий к статье 259
 2. § 259. Dolus
 3. Статья 259. Срок подачи апелляционной жалобы
 4. Стаття 259. Доставляння порушника
 5. Статья 259. Срок подачи апелляционной жалобы
 6. Стаття 259. Збереження інформації
 7. Стаття 259. Митна вартість товарів
 8. Статья 259. Протокол судебного заседания
 9. Статья 259. Протокол судебного заседания
 10. Стаття 259. Права братів та сестер на спілкування
 11. Статья 259. Виды хозяйственной деятельности и их классификация
 12. Стаття 259. Зміст рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення
 13. Стаття 259. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності
 14. Статья 259. Подача заявления о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации
 15. Статья 259. Подача заявления о защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации
 16. Статья 259. Собственность хозяйственного товарищества или кооператива, образованного на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства
 17. Статья 259. Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни
 18. Статья 259. Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни