Стаття 253. Ставки оподаткування


253.1. Ставки оподаткування:
1,67 гривні за транзитне транспортування 1000 куб. метрів природного газу за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;
4,5 гривні за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами;
4,5 гривні за транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктоводами;
5,1 гривні за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування.
253.2. У разі зміни тарифів до ставок рентної плати застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім ставки рентної плати за транзитне транспортування природного газу.
Специфіка державного регулювання господарської діяльності суб'єктів господарювання, що надають послуги з транспортування із застосуванням
засобів трубопровідного транспорту, полягає у тому, що послуги з: транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його
розподіл;
зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного газу (ліцензійними умовами),
є послугами, які надаються в умовах природної монополії - стану товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці
45
товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги) .
За вказаних обставин розмір ставки рентної плати, яка входить до тарифу з надання відповідних послуг, є величиною економічного компромісу між споживчою вартістю послуги та очікуваною дохідністю відповідного виду господарської діяльності, яка визначається під час затвердження тарифів національними комісіями регулювання природних монополій, за відповідними затвердженими методиками.
<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 253. Ставки оподаткування:

 1. Стаття 194. Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою
 2. Стаття 195. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою
 3. Стаття 253. Звільнення від оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які ввозяться на митну територію України громадянами
 4. Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
 5. Стаття 103. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України
 6. Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку
 7. § 253. Деление частных деликтов
 8. Стаття 253. Згода дитини на проживання у сім'ї патронатного вихователя
 9. Стаття 253. Підготовка справи до розгляду
 10. Стаття 25. Ставка податку
 11. Статья 253. Отложение и приостановление судебно-го разбирательства
 12. Статья 253. Отложение и приостановление судебного разбирательства
 13. Статья 253. Решение суда по заявлению об оспаривании нормативного правового акта
 14. Статья 253. Изъятие незаконно полученной прибыли (дохода)