Стаття 231. Платники збору.


231.1. Платниками збору є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, які відповідно до статті 232 цього розділу є об'єктами оподаткування.
231.1.
Використання такого викладу статті є доречним, яке повністю розкриває зміст і мету. Зокрема чітко розділено платників на фізичних та юридичних осіб. Цивільним кодексом України визначено, що людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною особою. Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді . До прийняття Податкового кодексу України у податковому законодавстві трактування платників було ширшим, зокрема, платниками податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи (далі - юридичні особи), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі - фізичні особи), які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів та/або мають зареєстровані в Україні, згідно з чинним законодавством, власні транспортні засоби, які, відповідно до Закону, є об'єктами оподаткування34.
Встановлено, за яких умов фізичні і юридичні особи стають платниками збору, а саме при здійсненні першої реєстрації в Україні транспортних засобів.
33 «Цивільний кодекс України» Ьйр://2акоп.гайа.доу.иа/сді-Ьіп/1а№8/таіп.сді?раде=1&пгед=435-15
34 Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» Ьйр://2акоп.гайа.доу.иа/сді-Ьіп/1а№8/таіп.сді?пгед=1963-12
Відповідно до пп. 14.1.163 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України перша реєстрація транспортного засобу - це реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні.вперше.
Для наземного транспорту основні правові та соціальні принципи організації дорожнього руху, організації та експлуатації автомобільного транспорту визначаються Законами України: від 30 червня 1993 року № 3353-ХІІ «Про дорожній рух» із змінами та доповненнями (далі - Закон «Про дорожній рух») та від 5 квітня 2001 року № 2344-ІІІ «Про автомобільний транспорт» із змінами та доповненнями.
Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.
Державна реєстрація та облік автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів здійснюються підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, а їх порядок затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98р.
№ 1388 «Про затвердження Правил Державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів, всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок» з відповідними змінами та доповненнями.
Відомчу реєстрацію та облік транспортних засобів Збройних Сил України, житлово-комунального господарства, а також тих, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, здійснюють:
транспортних засобів, які належать військовим частинам, об' єднанням чи організаціям, що входять до складу Збройних Сил України, -уповноважений орган Міністерства оборони України;
великотоннажних транспортних засобів та інших технологічних транспортних засобів - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці (Порядок реєстрації та обліку транспортних засобів, що здійснюється територіальними органами Держгірпромнагляду, затверджено Постановою КМУ від 06.01.2010 №8 «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів»);
трамваїв і тролейбусів - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
перегонових і спортивних транспортних засобів - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань спорту;
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів - уповноважений орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики (Порядок реєстрації та обліку транспортних засобів, що здійснюється органами Держтехнагляду, затверджено Постановою КМУ від 8 липня 2009 р. № 694 «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів».
Щодо водних транспортних засобів, то порядок їх обліку та реєстрації здійснюється відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України у порядку, який розроблено на виконання статті 26 зазначеного Кодексу та
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. № 1069 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України» із змінами та доповненнями.
<< | >>
Источник: М. Я. Азаров. Науково - практичний коментар до Податкового кодексу УКРАЇНИ. Том 3. 2010

Еще по теме Стаття 231. Платники збору.:

 1. Стаття 310. Платники збору
 2. Стаття 318. Платники збору
 3. Стаття 323. Платники збору
 4. Стаття 314. Платники збору
 5. Стаття 329. Платники збору
 6. Статья 231. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества Комментарий к статье 231
 7. Стаття 312. Ставки збору
 8. Стаття 31. Строк сплати податку та збору
 9. Стаття 322. Порядок сплати збору
 10. Статья 231. Замечания на протокол
 11. Стаття 321. Порядок обчислення збору
 12. Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору
 13. Стаття 328. Порядок сплати збору
 14. Стаття 239. Порядок сплати збору.
 15. Стаття 313. Порядок обчислення і сплати збору
 16. Стаття 332. Порядок обчислення збору
 17. Стаття 333. Порядок перерахунку збору
 18. Стаття 19. Представники платника податків