Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх еколого-правовий зміст.

Кадастри природних ресурсів — систематизований звід даних, що включає якісне та кількісне описання об'єктів та явищ, у ряді випадків з їх економічною оцінкою, містить фізико-географічну характеристику, класифікацію, дані про динаміку, ступінь вивченості та еколого-соціально-економічну оцінку з прикладенням картографічних та статистичних матеріалів.

Метою ведення державних кадастрів природних ресурсів є: облік кількісних, якісних та інших характеристик природних ресурсів, обсягу, характеру та режиму їх використання. Такі обліки необхідні насамперед для забезпечення раціонального природокористування та охорони довкілля, прийняття еколого-управлінських рішень та визначення їх ефективності, забезпечення необхідною інформацією органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших зацікавлених суб'єктів. Дані, що містяться в кадастровій документації, використовуються також для визначення меж та грошової оцінки природних ресурсів, заходів щодо їх відновлення, відшкодування завданої екологічними правопорушеннями шкоди.

Екологічним законодавством передбачається ведення таких видів кадастрів: - державний земельний кадастр (гл. 34 ЗК України); - державний водний кадастр (ст. 28 ВК України); - державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин (ст. 43 КУпН); - державний лісовий кадастр (гл. 9 ЛК України); - державний кадастр тваринного світу (ст. 56 Закону України «Про тваринний світ»); -державний кадастр рослинного світу (ст. 38 Закону України «Про рослинний світ»); - державний кадастр територій та об'єктів природно-заповідного фонду (розд. VIII Закону України «Про природно-заповідний фонд»); - державний кадастр природних територій курортів України (ст. 36 Закону України «Про курорти»); - містобудівний кадастр населених пунктів (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

Суспільні відносини, що виникають у зв'язку із веденням природноресурсових кадастрів, урегульовані низкою законодавчих та інших нормативно-правових актів, серед яких: Закон України від 7 липня 2011 року «Про державний земельний кадастр»; Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року «Порядок ведення державного обліку і кадастру рослинного світу»; Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року «Порядок створення і ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року «Порядок створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 року «Порядок ведення Державного водного кадастру»; Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року «Порядок ведення державного лісового кадастру та обліку лісів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року «Положення про регіональні кадастри природних ресурсів».

<< | >>
Источник: Колектив авторів. Відповіді до екзамену з екологічного права. 2015

Еще по теме Правове регулювання ведення кадастрів природних ресурсів та їх еколого-правовий зміст.:

 1. Стаття 188/5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, радіаційної безпеки або охорону природних ресурсів
 2. § 1. Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва
 3. Розділ XIX. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва
 4. Поняття, значення та правова охорона природних територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
 5. Правовий режим охорони природних об’єктів природно-заповідного фонду.
 6. Стаття 91/2. Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів
 7. Система заходів щодо охорони земельних ресурсів та їх правове закріплення.
 8. ГЛАВА 8 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ
 9. Глава 72 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН
 10. § 3. Метод цивільно-правового регулювання
 11. Глава 38 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
 12. Глава ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН
 13. § 1. Види перевезень та їх правове регулювання
 14. Глава 7. Адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини
 15. Стаття 3. Правове регулювання діяльності адвокатури
 16. Як здійснюється правове регулювання перевезень?
 17. Законодавство про охорону рослинного світу та природних рослинних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення.