Стаття 53/2 . Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру

Перекручення даних державного земельного кадастру, а також приховування інформації про стан земель, розміри, кількість земельних ділянок, наявність земель запасу або резервного фонду - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(Доповнено статтею 532 згідно із Законом України від 03.02.93 р.
№ 2977-ХІІ; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР; у редакції Закону України від 15.04.2008 р. № 271-VI)
1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері державного земельного кадастру (див. Земельний кодекс України, Закон України "Про Державний земельний кадастр", Порядок ведення державного земельного кадастру, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. № 15).
Безпосередній об'єкт - порядок ведення державного земельного кадастру.
Предмет посягання Державний земельний кадастр (дані державного земельного кадастру).
Відповідно до положень Земельного кодексу України, статті 1 Закону України "Про державний земельний кадастр" (станом на цей момент ще не набрав чинності) державний земельний кадастр - це єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.
2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у перекрученні даних державного земельного кадастру, а також приховуванні інформації про стан земель, розміри, кількість земельних ділянок, наявність земель запасу або резервного фонду (формальний склад).
3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи).
4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу.
<< | >>
Источник: С.В. Пєтков. Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення. 2012

Еще по теме Стаття 53/2 . Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру:

 1. Стаття 238. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення
 2. Стаття 82/3. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними
 3. Стаття 186/3. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень
 4. Правові вимоги щодо здійснення моніторингу, державного обліку, ведення кадастру тваринного світу; державний та громадський контроль у сфері охорони тваринного світу.
 5. Державний облік лісового фонду, ведення лісового кадастру, моніторингу лісів і здійснення лісовпорядкування.
 6. Стаття 387. Розголошення даних досудового слідства або дізнання
 7. Стаття 298-1. Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних документів Національного архівного фонду
 8. Стаття 353. Зберігання, перевезення чи придбання товарів, транспортних засобів, ввезених на митну територію України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю
 9. Стаття 185/10. Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону
 10. Стаття 200. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню), та строки проведення розрахунків
 11. Стаття 53/5 . Порушення строку видачі державного акта на право власності на земельну ділянку
 12. Стаття 341. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд
 13. Стаття 346. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча
 14. Стаття 189/3. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма
 15. Стаття 217. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма
 16. Стаття 339. Незаконне підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні
 17. Стаття 188/1. Невиконання розпорядження державного або іншого органу про працевлаштування
 18. Стаття 74. Знищення або пошкодження лісоосушувальних канав, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду
 19. Водный кадастр
 20. Стаття 166/14. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації державного, комунального майна або підприємств та їх подальшого використання